Troebel water kan de volgende oorzaken hebben:

Probleem Oplossing
Een opeenhoping van organisch afval, vaak zichtbaar in het water door schuimvorming Eenvoudig op te lossen doormiddel van
een chloorshock
Zwevende deeltjes Verlenging van de filtertijd
Een te hoge pH-­‐waarde Voeg de pH verlager toe tot de waarde tussen 7.2 en 7.6 is
Een te hoge alkaliniteit Voeg de alkaliniteit verlager toe tot de waarde zich tussen de 80 en 120 ppm bevindt
Een te hoge concentratie hardheid. 
Het water wordt troebel door een teveel aan kalk
Verlaag de hardheid tot een waarde tussen de 100 en 200 mg/L CaCO3
Een slechte filtratie Maak het filter regelmatiger schoon
Een te grote hoeveelheid opgeloste stoffen.
Wanneer het water verdampt, blijven
de opgeloste stoffen in het water achter.
Hierdoor verhoogt de concentratie aan opgeloste deeltjes in het water
Vervang 50% water om de 3 à 4 maanden